Anuario latinoamericano 3/2016

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

"ANUARIO LATINOAMERICANO - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales" jest recenzowanym periodykiem naukowym wydawanym przez Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest to pierwsze czasopismo naukowe o profilu politologicznym z zakresu latynoamerykanistyki...

Homepage