Christifideles laici (30): j.p. II

zPozostale

Informacje

Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie. Podkreśla ogromne znaczenie katolików świeckich tworzących wspólnotę Kościoła i zachęca do głoszenia Ewangelii.

Cena: 6,77
Dostępność: dostępny do tygodnia