Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Meble na wymiar do łazienki Wrocław

Od lat istotnymi kategoriami ekonomicznymi są konkurencja,konku- rencyjność,pozycja konkurencyjna czy międzynarodowa zdolność konku- rencyjna zarówno w Meble na wymiar do łazienki Wrocław odniesieniu do gospodarek świata,ale również w stosunku do regionów,a także przedsiębiorstw.W warunkach globali- zacji pojecie...

Cena: 44,59
Dostępność: dostępny od ręki