Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

perfumy damskie

Od lat istotnymi kategoriami ekonomicznymi są konkurencja,konku- rencyjność,pozycja konkurencyjna czy międzynarodowa zdolność konku- rencyjna zarówno w perfumy damskie odniesieniu do gospodarek świata,ale również w stosunku do regionów,a także przedsiębiorstw.W warunkach globali- zacji pojecie...

Cena: 44,59
Dostępność: dostępny od ręki