Czy można żyć bez uczuć?

Nauki humanistyczne

Informacje

Pedagogika ignacjańska bazuje, co oczywiste, na podstawowych elementach duchowości ignacjańskiej. Kładzie zatem nacisk na indywidualne podejście do dziecka, a zarazem umożliwianie mu samodzielnego odkrywania siebie. Pedagog powinien więc być pomocnym partnerem, a nie surowym dyktatorem. W...

Cena: 26,88
Dostępność: dostępny do tygodnia