Czy zdasz egzamin z historii najnowszej 1918-1990?

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury lub do egzaminów wstępnych na studia, a także dla nauczycieli i egzaminatorów, którym może być pomocna przy opracowywaniu sprawdzianów i egzaminów. Zawiera prawie 1100 pytań z historii Polski i...

Homepage