Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Artykuły i szkice zebrane w tym tomie mają wspólny przedmiot. Są nimi polskie media, ale także ich odbiorcy, obserwowani w ciągu pierwszych dwudziestu lat transformacji. Wszystkie teksty łączy również uwaga zwrócona na polityczny aspekt przemian.Fragment Wstępu

Cena: 28,90
Dostępność: dostępny od ręki