Długie ramię Moskwy.Wywiad wojskowy Polski Ludowej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka opisuje genezę wywiadu wojskowego w komunistycznej Polsce oraz rolę Sowietów w jego działalności. Autor przedstawia kierunki jego działania, politykę personalną i struktury.Jest upalny 22 lipca 2006 r. Kolejna rocznica ogłoszenia manifestu PKWN w Moskwie, który dał formalny...

Homepage