Efekt grupy. Spójność społeczna i jej konsekwencje dla zdrowia

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autor wskazuje, że chociaż wiele publikacji dotyczących spójności społecznej ujmuje to zjawisko jako czynnik wspomagający leczenie chorób, bardzo niewiele tekstów skupia się na znalezieniu odpowiedzi, w jaki sposób spójność społeczna podtrzymuje czy poprawia zdrowie. Powołując...

Homepage