Firmy inwestycyjne a bezpieczeństwo inwestora na rynku papierów wartościowych w Polsce

Ekonomia i finanse

Informacje

Praca Urszuli Banaszczak-Soroki dotyczy rozbudowanego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo inwestora na rynku papierów wartościowych. Problem został zanalizowany przez pryzmat usytuowania inwestora wobec firmy inwestycyjnej. Oprócz aspektów ekonomicznych w badaniu zagadnienia...

Homepage