Geografia SMS

Nauki ścisłe i technika

Informacje

Historia geosystemu, Ziemia w Układzie Słonecznym, atmosfera, litosfera, hydrosfera, pedosfera, biosfera.Ludność, religie, migracja, urbanizacja.Przemysł, źródła energii, handel.

Homepage