Gra - Pamięć. Bolek i Lolek ALEX

Zabawki

Informacje

Gra skierowana jednocze#347;nie dla dzieci i doros#322;ych jest doskona#322;ym treningiem pami#281;ci i spostrzegawczo#347;ci.Zapewnia du#380;o dobrej zabawy i emocji, starszym graczom oferuj#261;c powr#243;t do czas#243;w m#322;odo#347;ci, a m#322;odszym graczom mo#380;liwo#347;#263; poznania...

Homepage