Gramatyka języka polskiego

Podręczniki

Informacje

zanęty na karpia

Przystępne omówienie następujących zagadnień: ogólne wiadomości o języku (w tym elementy dialektologii i historii języka), nauka o głoskach (opis zanęty na karpia narządów mowy, charakterystyka głosek, wymowa, ortografia, elementy fonetyki i fonologii), nauka o wyrazach (omówienie części mowy i ich...

Cena: 43,43
Dostępność: dostępny od ręki