Gwary dziś część 5

Nauki humanistyczne

Informacje

Tom niniejszy jest realizacją zapowiedzi publikacji w serii GWARY DZIŚ monografii autorskich podejmujących aktualne problemy dialektologii polskiej. Jednocześnie jest to początek nowego bytu edytorskiego - od tego numeru bowiem GWARY DZIŚ są samodzielnym przedsięwzięciem wydawniczym...

Homepage