Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej

E-książki

Informacje

To pierwsze całościowe opracowanie teologii unickiego biskupa Hipacego Pocieja, jednego z najbardziej gorliwych obrońców i krzewicieli jedności Kościołów po zawarciu unii w Brześciu.

Homepage