Historia powszechna wiek XVI-XVIII

Historia

Informacje

Seria daje całościowy pogląd na historię cywilizacji, ukazuje zjawiska i procesy ponadczasowe w dziejach ludzkości.

Homepage