Inteligencja kwiatów

Biologia i przyroda

Informacje

Wśród jego utworów wielką poczytnością cieszyły się znakomite eseje filozoficzno-przyrodnicze, w których dowiódł talentu wnikliwego obserwatora przyrody i umiejętności fascynującego jej opisywania. Dziś prezentujemy jego Inteligencję kwiatów.Ciekawe jest zauważyć, ze po latach...

Homepage