Izolacja sprawcy od ofiary

Psychologia

Informacje

Publikacja przedstawia prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Autorka, prezentując instytucje prawne służące izolacji sprawcy przemocy w rodzinie od http://www.propicking.pl/ ofiary, koncentruje się na takich środkach, jak:- zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary;- zakaz kontaktów sprawcy z ofiara;-...

Homepage