Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy

E-książki

Informacje

Kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem produkcji w rozwijającym się modelu gospodarki opartej na wiedzy. Zarówno generowanie postępu technicznego, jak i efektywne wykorzystywanie już istniejącego majątku trwałego są w znaczący sposób od niego zależne. W prezentowanej pracy zawarto...

Homepage