Kodeks drogowy z komentarzem 2015

Prawo

Informacje

Prawo o ruchu drogowym jest jedną z najczęściej nowelizowanych ustaw. Zawarty w publikacji materiał zawiera najnowszą aktualizację ustawy, komentarz do zmian, które weszły lub wejdą w życie w obecnym i przyszłym roku, taryfikator mandatów i punktów karnych oraz spis i wzory znaków i...

Homepage