Konserwacja zabytków - studia i praktyka. Tom VII./ Art conservation-restoration - Studies and practice. Vol. VII

E-książki

Informacje

Z ogromną radością piszemy tych parę słów, które poprzedzą zbiór artykułów wygłoszonych podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Absolwentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki "KONSERWACJA ZABYTKÓW - STUDIA I PRAKTYKA", która odbyła się na Wydziale Sztuk...

Homepage