Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 Atlas rysunków + CD

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce przedstawiono szczegółowe rozwiązania podstawowych elementów budownictwa żelbetowego, w postaci rysunków konstrukcyjnych opracowanych w sposób wymagany w projektach budowlano-wykonawczych. Do każdego rysunku dołączono zwięzły opis techniczny wraz z komentarzem...

Homepage