Malowanka

Dla dzieci

Informacje

Rysunki wraz z towarzyszącym im opowiadaniem o życiu świętego Jana od Krzyża mają przybliżyć młodemu odbiorcy postać projektowanie sklepów jubilerskich Hiszpańskiego Mistyka. Poznanie barwnie przedstawionego życia pierwszego karmelity bosego oraz ukazanych w tekście charakterystycznych cech duchowości Doktora...

Homepage