Opery Verdiego w polskich XIX-wiecznych przekładach

Kultura i sztuka

Informacje

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, zawiera sześć librett oper Verdiego (Rigoletta, Traviata, Balu maskowy, Don Carlos, Aida http://poscieldladziecka.pl/category/kolderki-wypelnienia i Otello) w pierwszych polskich przekładach zaprezentowanych tu w formie reprodukcji ich XIX-wiecznych wydań, co umożliwia współczesnemu odbiorcy...

Homepage