Pałac tęczą malowany

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest tematycznym zbiorem wierszy. Charakter publikacji oraz sposób jej zredagowania pozwala na najlepszy dobór utworów wierszowanych na drodze do realizacji zamierzeń artystycznych i twórczych.

Homepage