Problemy dydaktyki fizyki

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka ma charakter naukowo-metodyczny, jest adresowana do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli tego przedmiotu. W dziale #8222;Wokół nowych modeli nauczania#8221; zaprezentowano artykuł Jerzego W. Mozrzymasa Neurodydaktyka, neurofakty i neuromity, w dziale #8222;Cele...

Cena: 36,96
Dostępność: dostępny do tygodnia