Przeciw fetyszyzmowi konstytucyjnemu

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Wybór pism prawnika związanego w młodości z ruchem socjalistycznym, następnie z centrowymi środowiskami sanacyjnymi, który w II RP zabierał głos https://wisiorek.pl/ m.in. w dyskusjach konstytucyjnych (był krytykiem Konstytucji marcowej) i na temat jakości funkcjonowania demokracji w Polsce i na świecie...

Homepage