Przegląd Muzykologiczny 9/2013

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Rocznik Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego #8211; stanowi naukowe forum tej największej polskiej placówki muzykologicznej.Głównym celem czasopisma jest prezentacja osiągnięć badawczych pracowników wszystkich zakładów Instytutu, jak też jego doktorantów i studentów....

Homepage