Publiczność mediów w epoce cyfrowej

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Tom 31. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.Ważnym aspektem współczesnych badań medioznawczych jest badanie zmieniającej się roli publiczności w kształtującym się ekosystemie medialnym, w którym dotychczasowi...

Homepage