Rynek papierów wartościowych strefy euro

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Z ksiązki czytelnik dowie się: jakie instytucje istnieja na rynku papierów wartościowych w strefie euro, jaką rolę na tym rynku odgrywają Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych, jakie rodzaje papierów wartościowych emitują instytucje finansowe.

Cena: 58,22
Dostępność: dostępny do tygodnia