Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest efektem badań statutowych realizowanych przez pracowników Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedstawiono w niej teoretyczne i praktyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility-CSR) oraz jej ujęci a w...

Homepage