Świadkowie świadectw. Postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej

E-książki

Informacje

Literatura postmemorialna omawiana przez badaczkę podejmuje wysiłek dawania świadectwa świadkom oraz bycia świadkiem świadectwa - zapewne nigdy do końca deski podłogowe łódź udany. Niełatwy proces włączania opowieści o Zagładzie dla wspólnotowej pamięci, który obserwujemy od lat 80. XX wieku, jest tutaj...

Homepage