Wbrew królewskim aliansom. Rosja, Europa i polska walka o niepodległość w XIX w.

E-książki

Informacje

"W dialogu polsko-rosyjskim problematyka polskich zrywów wyzwoleńczych w XIX wieku należy do tematów klasycznych. Polski spór o tradycję powstańczą angielski dla dzieci lublin zawsze miał po stronie rosyjskiej swoje lustrzane odbicie. Przejawiał się w sporze o politykę imperium wobec sprawy polskiej i...

Homepage