Zachwyt na pustyni

Poezja polska

Informacje

Tomik wierszy krakowskiego karmelity bosego jest poetyckim zapisem jego doświadczenia wewnętrznego, którego rdzeń stanowi przełamywanie pokusy rozpaczy przez kontakt sala konferencyjna kazimierz dolny z innymi ludźmi, piękno świata i sztuki. To w tych przestrzeniach można odnaleźć ślady Bożej obecności, kiedy w czasie...

Homepage