Zatrudnienie pracowników socjalnych i innych pracowników pomocy społecznej

Polityka

Informacje

W drugiej książce z tej serii w praktyczny sposób omówiono tematykę związaną z zatrudnieniem pracowników w ośrodkach http://janbox.pl/ pomocy społecznej, w szczególności pracowników socjalnych. Zaletą opracowania jest przekrojowe ujęcie tematu obejmujące przedstawienie wybranych zagadnień prawa...

Homepage