Żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic O twórczości Czesława Miłosza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka poświęcona jest twórczości Czesława Miłosza, opisywanej poprzez szereg antynomii, w jakich poeta postrzegał kondycję człowieka i nowoczesnej liryki. Kolejne rozdziały części pierwszej wypełnia wnikliwe omówienie programowych tekstów Miłosza: od "Listu półprywatnego o...

Homepage